30 Contoh Pengamalan Sila Ke-3 (Sila Ketiga) Pancasila


Garuda Pancasila dan Peta

Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Sila ketiga Pancasila berbunyi “ Persatuan Indonesia”. Kalimat dalam sila ketiga ini menyatakan tekad dan semangat bangsa Indonesia untuk bersatu meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa. Semangat persatuan ditegaskan dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Penduduk Indonesia juga tersebar di berbagai pulau. Namun ini tidak menyebabkkan perpecahan bangsa. Hal ini karena tekad luhur para leluhur dan pejuang bangsa untuk bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Sebagai bagian dari bangsa yang besar, setiap warga negara indonesia harus turut serta dalam upaya menjaga persatuan bangsa. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan sila “Persatuan Indonesia”. Berikut beberapa contoh hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka mengamalkan sila “Persatuan Indonesia”.

7 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Sila Ke-3 (Ketiga) Pancasila
Ada 7 butir pedoman pengamalan sila ke-3 yang terdapat dalam 45 butir Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila.

 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Contoh-Contoh Pengamalan Sila Ke-3 (Ketiga) Pancasila
Berikut ini beberapa contoh pengamalan sila ke-3 dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

 1. Menjaga persatuan dalam masyarakat
 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa
 4. Cinta tanah air
 5. Bangga sebagai bangsa Indonesia
 6. Menjaga ketertiban dunia
 7. Membela tanah air
 8. Tidak memusuhi suku tertentu
 9. Bersedia kerjasama dengan semua suku yang ada di Indonesia
 10. Mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda
 11. Menghargai kebudayaan daerah lain
 12. Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama
 13. Mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan
 14. Melaksanakan kegiatan yang meningkatkan persatuan
 15. Menjaga ketertiban dunia
 16. Bersedia memenuhi panggilan untuk membela bangsa
 17. Mengutamakan persatuan dalam berdikusi
 18. Tidak menyebarkan rasa permusuhan dengan orang lain
 19. Saling menghormati perbedaan suku
 20. Menjaga kedaulatan bangsa
 21. Tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan
 22. Tidak menyebarkan fitnah dalam masyarakat
 23. Tidak menyebarkan kebencian
 24. Menumbuhkan rasa kebangsaan
 25. Menjaga kerukunan dalam masyarakat
 26. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenangungan
 27. Tidak menonjolkan perbedaan dalam pergaulan
 28. Menghargai bahasa daerah lain
 29. Menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
 30. Menjaga persahabatan dengan semua teman