Revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari

Revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari

Revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari